Drobnicov memoriál 8. ročník

  • 23.-25. september 2015, Horský hotel Smrekovica
  • 23.-25. september 2015, Horský hotel Smrekovica

Organizátori podujatia

Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekularnu biológiu, člen FEBS a IUBMB
Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia, FCHPT STU
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
Občianske združenie Veda a život

Organizačný výborDôležité dátumy:

  • termín registrácie - do 11. 9. 2015
  • termín zaslania abstraktov - do 11. 9. 2015
  • termín úhrady reg. poplatku - do 14. 9. 2015 - 200 eur
    (platba zahŕňa registračný poplatok a náklady na pobyt)

prof. Ing. Ľudovít Drobnica, DrSc.

30. 9. 1930 – 13. 10. 1980
Drobnica