Drobnicov memoriál 8. ročník

 • 23.-25. september 2015, Horský hotel Smrekovica
 • 23.-25. september 2015, Horský hotel Smrekovica

prof. Ing. Ľudovít Drobnica, DrSc.

PhD tézy: Antimikrobiálna účinnosť a mechanizmus účinku izotiokyanátov (1958)

Habilitačná práca: Štúdium účinku izotiokyanátov na základné procesy metabolizmu buniek (1962)

DrSc. tézy: Izotiokyanáty ako biolobicky aktívne látky (1972)

Modelové organizmy
G+ and G- baktérie: Bacillus subtilis, Escherichia coli B, Mycobacterium tuberculosis-BCG, Mycobacterium smegmatis
Dermatofyty: Candida albicans, Trychophyton sp.
Vláknité huby: Aspergillus niger, Rhizopus oryzae, Penicillium chrysogenum, Penicillium cyclopium
Živočíšne bunky: Ehrlich ascites carcinoma
Červy: Turbatrix aceti
Riasy: Scenedesmus obliquus
Kvasinkové protoplasty: Saccharomyces cerevisiae

Predmet štúdia

 • Anti-microbiálna a protinádorová účinnosť ITK a príbuzných zlúčenín
 • Quantitatívna štruktúra – vzťah medzi fyzikálno-chemickými vlastnosťami (QSAR)
 • Mechanizmus antimikrobiálneho a kancerostatického účinku ITK
 • Mechanizmus účinku ITK – enzýmové interakcie
 • Mechanizmus účinku ITK – bunkové interakcie
 • Izotiokyanáty (ITK) ako metabolické inhibítory energetického metabolizmu odpriahače (uncouplers) oxidačnej fosforylácie
 • ITK ako účinné látky na liečbu kandidózy a dermatomykózy

 

použité zdroje a ďalšie informácie: Katarína Horáková

Späť

Dôležité dátumy:

 • termín registrácie - do 11. 9. 2015
 • termín zaslania abstraktov - do 11. 9. 2015
 • termín úhrady reg. poplatku - do 14. 9. 2015 - 200 eur
  (platba zahŕňa registračný poplatok a náklady na pobyt)

prof. Ing. Ľudovít Drobnica, DrSc.

30. 9. 1930 – 13. 10. 1980
Drobnica