Drobnicov memoriál 8. ročník

  • 23.-25. september 2015, Horský hotel Smrekovica
  • 23.-25. september 2015, Horský hotel Smrekovica

Drobnicov memoriál 2015

Vitajte na stránke venovanej 8. ročníku Drobnicovho memoriálu. Drobnicov memoriál je stretnutie mladých vedcov s tými skúsenejšími za účelom zdieľania nových výsledkov a podpory mladých vedcov v príjemnej, takmer až rodinnej, atmosfére. Toto stretnutie je pomenované na počesť významného slovenského vedca prof. Ľudovíta Drobnicu, ktorý sa na Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej vysokej škole technickej (teraz FCHPT STU) venoval výskumu účinku izotiokyanátov a a iných SH reagentov.

Tohtoročný Drobnicov memoriál sa bude konať v lone malebnej prírody - v najvyššie položenom horskom hoteli v SR s celoročnou prevádzkou, ležiacom na úpätí Veľkej Fatry - v Horskom hoteli Smrekovica.


Zborník na stiahnutieProgram na stiahnutie

Dôležité dátumy:

  • termín registrácie - do 11. 9. 2015
  • termín zaslania abstraktov - do 11. 9. 2015
  • termín úhrady reg. poplatku - do 14. 9. 2015 - 200 eur
    (platba zahŕňa registračný poplatok a náklady na pobyt)

prof. Ing. Ľudovít Drobnica, DrSc.

30. 9. 1930 – 13. 10. 1980
Drobnica